Fundația Credință și Creație

PrezentareFundația „Credință și Creație. Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Monahia Benedicta” are ca scop promovarea modelului de viață creștină și a valorilor culturale și spirituale românești și universale cărora li s-a dedicat Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Monahia Benedicta.


În 7 mai 2006, era înmormântată la Mănăstirea Putna, conform dorinței testamentare, Maica Benedicta. Încă de la masa de pomenire, domnul Dan Hăulică a propus Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Pimen înființarea unei fundații care să poarte numele Maicii Benedicta și care să își asume responsabilitatea păstrării și cultivării moștenirii culturale și spirituale pe care această Doamnă a culturii române ne-a lăsat-o. Odată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Pimen, Mănăstirea Putna – unde se află sediul acestei fundații – a primit și ascultarea de a face tot ceea ce este necesar pentru a duce la împlinire această inițiativă.


La parastasul de 40 de zile s-a hotărât ca în fiecare an, în preajma zilei de 20 august, ziua de naștere a maicii Benedicta, să fie organizat un colocviu care să reunească diverse contribuții din cele două mari arii de interes cărora Maica Benedicta s-a dedicat: cultura și credința.

Logo ripidă

Obiectivele

Fundației

  1. studierea tezaurului de gândire și acțiune reprezentat de Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Monahia Benedicta, și a virtuții ei exemplare în raport cu tânăra generație;
  2. afirmarea rolului Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Monahia Benedicta în cultura românească și universală, și a înrâuririi ei formative în raport cu nevoile reale ale societății;
  3. înțelegerea vocației de om de cultură și a vocației monahale ilustrate de Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Monahia Benedicta;
  4. păstrarea vie a înțelesului major de istorie, cultură și credință pe care îl poartă Mănăstirea Putna.