Spiritul tutelar al Fundației „Credință și Creație”

Dan Hăulică


Dan Hăulică
Aniversare a acad. Dan Hăulică în cadrul simpozionului „Muntele – metaforă fundamentală. Relief concret și ascensiune spirituală”, Mănăstirea Putna, 22-26 august 2012.

Domnul Academician Dan Hăulică a fost inițiatorul și președintele Fundației „Credință și Creație”. Trecut la cele veșnice în 17 august 2014, Domnia sa a fost principalul motor și moderator al simpozioanelor organizate de Fundație între anii 2007-2014.


S-a născut în municipiul Iași, la 7 februarie 1932. A urmat studiile liceale și Facultatea de litere la Iași, apoi Facultatea de Istoria Artei la București. După absolvirea studiilor a fost conferențiar și apoi profesor la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București. Din anul 1963 a fost redactor al revistei „Secolul XX“, una dintre cele mai bune reviste de cultură din România înainte de anul 1989. În anul 1990, a devenit primul ambasador delegat permanent al României pe lângă UNESCO și reprezentant al României pe lângă „Uniunea Latină”.


A fost autorul mai multor monografii dedicate unor mari artiști români și străini, al unor lucrări privind probleme ale culturii contemporane și al unor scenarii de film. A fost președinte și membru al multor societăți culturale internaționale iar în 1993 a fost ales membru corespondent al Academiei Române.


Apropierea de Mănăstirea Putna a venit odată cu înmormântarea în acest loc a Maicii Benedicta, în 5 mai 2006, eveniment care a atras la Putna profesori, academicieni, oameni ai literelor și artei care au cunoscut-o și prețuit-o pe Sfinția Sa: Acad. Alexandru Zub, Acad. Eugen Simion, Grigore Ilisei, Dan Ungureanu, Teodora Stanciu, Elvira Sorohan, Gheorghiță Geană, Lucia Cifor și alții. Pe acest cerc de prieteni domnul Dan Hăulică l-a numit în mod inspirat „pâlcul de credincioși ai memoriei doamnei Zoe”, și aceștia, împreună cu părinții mănăstirii, au constituit Fundația „Credință și Creație” care avea să poarte numele și moștenirea Maicii Benedicta. Printre obiectivele înscrise în statutul Fundației, alături de afirmarea modelului cultural creștin întruchipat de Maica Benedicta, de îmbinarea fericită între credință și cunoaștere, domnul Dan Hăulică a pledat și pentru ceea ce a numit „înțelesul major de istorie, cultură și credință pe care îl poartă Mănăstirea Putna”.


În decursul celor șapte simpozioane ale Fundației „Credință și Creație” organizate la Putna între anii 2007-2014 domnul Dan Hăulică a propus și a dezbătut teme esențiale ale culturii și spiritualității românești: „Etic și estetic”, „Geniu și memorie colectivă. Creangă+Creangă”, „În căutarea absolutului. Eminescu”, „Fertilitatea mitului”, „Jertfă și creație” etc. Nu de puține ori, cu microfonul în mână, Domnia Sa a evocat chipul transfigurat al Maicii Benedicta, așa cum și-l amintea, pătruns de un „sentiment al Duhului care pogoară. Îl simțeam viu în imaginile doamnei Zoe, îl chema parcă cu mâinile, cu un fel de invocare care nu poate să nu ne zguduie în adânc”. Sentimentul unei plinătăți spirituale, al unei comuniuni sufletești atinse de întâlnirile literare de la Putna, l-au făcut pe domnul Dan Hăulică să rostească spre finalul vieții acele cuvinte cu care s-a înveșnicit în memoria locului: „suntem sortiți – și ne rugăm să rămânem –, sortiți unei dăinuiri întru lumină. Mi se pare că aici, la Putna, realizăm această vocație a dăinuirii întru lumină”.

REPERE

biografice

Profesor la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București
Redactor la „Gazeta Literară” din București (1956–1958)
Cercetător la Institutul de Istorie și Teorie „George Călinescu” din București
Redactor-șef al revistei „Secolul XX” (1963-1990)
Președinte al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă (1981)
Președinte al Consiliului Mondial pentru Editarea și Cercetarea Artei (1986)
Ambasador al României pe lângă UNESCO (1990-2001)
Membru corespondent al Academiei Române (31 mai 1993)
Președinte al Fundației „Credință și Creație. Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Monahia Benedicta” (2007-2014)
Președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă (2012)
Reprezentant al României pe lângă „Uniunea Latină”
Președinte de onoare al Ligii Culturale România-Franța
Membru al Academiei Europene de Științe, Litere și Arte
Membru al Societății Europene pentru Cultură

DISTINCȚII

  1. Premiul pentru critică de artă (1966)
  2. Premiul criticii al Uniunii Scriitorilor (1974, 1984)
  3. Premiul pentru calitatea comentariilor la filmele de artă (1975)
  1. Marele Premiu al Uniunii Artiștilor Plastici (1975)
  2. Premiul „Camera” (Londra, 1978)
  3. Medalia de aur „Tre Oci” (Veneția, 1982)

REPERE

bibliografice

„Peintres roumains”, Paris, 1963 (vol. II, 1965)
„Brâncuși, ou l’anonymat du génie”, fotografii de Dan Grigorescu, Ed. Meridiane, București, 1967
„Critică și cultură”, București, 1967
„Geografii spirituale”, Ed. Univers, București, 1973
„Picasso – Célébration du centenaire d’une naissance”, Ed. UNESCO, Paris, 1982
„Nostalgia sintezei”, Ed. Eminescu, București, 1984
„Dimensiuni ale artei moderne”, București, 1992
„Artistul și puterea: ipostaze ale picturii românești în perioada 1950-1990” (în colaborare cu Ruxandra Garofeanu și Paul Gherasim), Centrul Cultural ArtSociety, București, 2012
Ștefan Luchian (scenariu de film)
Henri Catargi (scenariu de film)
Ziduri care visează (scenariu de film)
Curajul marilor spații (scenariu de film)
Grădini și himere (scenariu de film)
Viorel Mărginean (scenariu de film)

PORTRETE

George Apostoiu
Dan Hăulică, ultimul boier al culturii române
de George Apostoiu

Descarcă PDF
Coriolan Babeți
Dan Hăulică și Duminicile artelor
de Coriolan Babeți

Descarcă PDF
Magda Cârneci
Dan Hăulică – Un papă al criticii de artă românești
de Magda Cârneci

Descarcă PDF
Andrei Pleșu
Reîntîlnirea cu Dan Hăulică
de Andrei Pleșu

Descarcă PDF
Acad. Eugen Simion
Dan Hăulică sau despre stilul înalt și fastuos
de Acad. Eugen Simion

Descarcă PDF
Geo Șerban
Epitaf pentru Dan Hăulică
de Geo Șerban

Descarcă PDF