Colecția

Zoe Dumitrescu-BușulengaÎn anul 2009, la 120 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, Fundația „Credință și Creație. Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Monahia Benedicta” a inițiat tipărirea scrierilor eminesciene ale doamnei profesoare. În viața acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta, Mihai Eminescu a reprezentat un ax al preocupărilor științifice, culturale și sufletești.

În anul 2013, la pomenirea de șapte ani a marii profesoare, adevărată purtătoare de mir a cuvântului lui Dumnezeu, s-au tipărit două volume de interviuri și dialoguri – Credințe, mărturisiri, învățăminte și Să nu pierdem verticala –, cu nădejdea că astfel continuă slujirea pe care Maica Benedicta a împlinit-o cu toată dăruirea: creșterea spirituală a unor generații întregi, chemate rodnic înspre cugetul drept și credință.

Coperta cărții „Contemporanii mei. Portrete”
Contemporanii mei. Portrete
de Zoe Dumitrescu‑Bușulenga – Maica Benedicta

Cartea cuprinde o impresionantă galerie de portrete ale unor mari oameni de cultură, relizate de acad. Zoe Dumitrescu Bușulenga – Maica Benedicta.

Mai mult
Coperta cărții „Portret. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta”
Portret. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta

Cuvinte despre Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta rostite în cadrul Colocviilor și câteva portrete scrise special pentru acest volum.

Mai mult
Coperta cărții „Ion Creangă”
Ion Creangă
de Zoe Dumitrescu-Bușulenga

Prima carte publicată de distinsa profesoară, în 1963, studiul monografic dedicat autorului humuleștean, apare acum în ediție definitivă.

Mai mult
Coperta cărții „Eminescu. Orizontul cunoașterii”
Eminescu. Orizontul cunoașterii
de Zoe Dumitrescu-Bușulenga

Seria de studii consacrate vieții și operei lui Eminescu este întregită de această culegere din glosele eminesciene apărute în presa literară de-a lungul anilor.

Mai mult
Coperta cărții „Eminescu – Viața”
Eminescu – Viața
de Zoe Dumitrescu-Bușulenga

Pe lângă o biografie scrisă cu erudiție, prețuire și dragoste, cartea aduce cea mai profundă abordare a parcursului în credință al omului Eminescu.

Mai mult
Coperta cărții „Eminescu și romantismul german”
Eminescu și romantismul german
de Zoe Dumitrescu-Bușulenga

Considerată de critică drept cea mai bună carte a autoarei, volumul a contribuit decisiv la primirea prestigiosului premiu Gottfried von Herder, în anul 1988.

Mai mult
Coperta cărții „Eminescu – Creație și cultură”
Eminescu – Creație și cultură
de Zoe Dumitrescu-Bușulenga

Acest „florilegiu de studii” dedicate universului eminescian ni-l dezvăluie pe Eminescu integral prezent în fiecare fragment al operei sale.

Mai mult
Coperta cărții „Să nu pierdem verticala”
Să nu pierdem verticala
de Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta

Volumul aduce în fața cititorilor cuvinte rostite în cadrul unor conferințe adresate studenților și în câteva interviuri, în perioada 1990–2005.

Mai mult
Coperta cărții „Credințe, mărturisiri, învățăminte”
Credințe, mărturisiri, învățăminte
de Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta

Cartea cuprinde interviuri acordate pe parcursul a mai multe decenii, în care sunt tratate preocupările fundamentale ale autoarei.

Mai mult