Colecția Părinți ai Putnei

Părintele Teofilact, icoana bunei rânduieli


„Părintele Teofilact, icoana bunei rânduieli”

Editura Nicodim Caligraful
Mănăstirea Putna, 2017

În această carte sunt adunate cuvinte duhovnicești ale Părintelui Arhidiacon Teofilact Ciobîcă, alături de biografia acestuia și câteva mărturii despre sfințenia vieții lui.

Părintele Teofilact a fost unul dintre stâlpii Mănăstirii Putna pentru aproape 63 de ani. Chip de călugăr îmbunătățit, care și-a silit firea pentru a-l face monah pe omul dinlăuntru, cel tainic, al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând și liniștit, părintele a tins spre starea bărbatului desăvârșit. A arătat o deosebită evlavie față de cele sfinte, prin respectarea cu strictețe a programului mănăstiresc, depărtându-se de neglijență, de nepăsare și de tot ce l-ar fi împiedicat în urcușul vieții duhovnicești.

Descarcă PDFDescarcă PDF

EXTRASE

din carte

Detalii despre

AUTOR

Icoană a bunei rânduieli, Părintele Teofilact nu s‑a lăsat cuprins de grija de multe, ci a purtat mereu grijă de rugăciune și de viața sufletească. Pentru toți cei care l‑au cunoscut, el a fost un model de trăire a vieții monahale.

Părintele Teofilact Ciobîcă s‑a născut pe 31 iulie 1926, într‑o familie cu 10 copii, și a fost botezat cu numele de Traian. În anul 1943, se închinoviază la Mănăstirea Râmeț din Transilvania și este călugărit în 7 septembrie 1944. În 1948 se transferă la Mănăstirea Putna, cu binecuvântarea Mitropolitului Sebastian Rusan. În urma Decretului 410/1956 este scos din mănăstire. Părintele se angajează contabil în Suceava și duce în continuare aceeași viață de nevoință monahală, discretă și smerită, dar plină de râvnă. În 1967 i se permite să se întoarcă la Mănăstirea Putna. A trecut la cele veșnice în 20 aprilie 2010.

Până în ultimele luni ale vieții, părintele și‑a făcut pravila și canonul cu râvna pe care de multe ori doar începătorii o au. El era o mărturie vie despre smerenie, răbdare, umilință, tăcere, neosândire, pace, dragoste de Dumnezeu și de oameni.

Părinți ai Putnei

VOLUME PUBLICATE