Colecția Părinți ai Putnei

Părintele Iachint, starețul și duhovnicul


„Părintele Iachint, starețul și duhovnicul”

Editura Nicodim Caligraful
Mănăstirea Putna, 2015

Cartea înmănunchează cuvinte ale Părintelui Arhimandrit Iachint Unciuleac, stareț al Mănăstirii Putna în perioada 1977–1992. Cuvintelor Părintelui Iachint păstrate la Mănăstirea Putna li s-au alăturat cuvinte tipărite în volumele de „Convorbiri duhovnicești” ale Părintelui Arhimandrit Ioanichie Bălan și un interviu realizat de jurnalistul Mircea Motrici.

Acest volum a apărut în anul 2015, an declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi„ și „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”, ca smerită mulțumire pentru slujirea de stareț și duhovnic a Părintelui Iachint.

Descarcă PDFDescarcă PDF

EXTRASE

din carte

Detalii despre

AUTOR

Suflet foarte blând, liniștit, temător de Dumnezeu și pașnic, părintele Iachint era iubit și căutat de multă lume. În anul 1958 a fost hirotonit preot și a ajuns să spovedească mii de oameni, fiind numit pe drept cuvânt Duhovnicul Bucovinei.

Părintele arhimandrit Iachint Unciuleac s-a născut la 10 septembrie 1924, primind la botez numele Ioan. La 27 de ani intră în Mănăstirea Sihăstria, doi ani mai târziu fiind tuns în monahism. Este unul dintre părinții care, în 1956, sunt trimiși de Mitropolia Moldovei la Mănăstirea Putna, pentru a reînnoi viața duhovnicească de aici. La 1 august 1977 este numit stareț. Cu multă răbdare și iscusință, reușește să protejeze obștea de presiunea regimului comunist și să continue lucrările de restaurare și întreținere a mănăstirii. Se retrage din stăreție la 1 decembrie 1992 și trece la Domnul în seara zilei de 23 iunie 1998.

De la părintele Iachint oricine voia avea întotdeauna ceva de învățat. Putea să ia ca exemplu răbdarea sa extraordinară cu oamenii sau marea dragoste cu care îi încuraja tot timpul pe călugări și pe credincioși.

Video

Film despre Părintele Iachint

Părinți ai Putnei

VOLUME PUBLICATE