Colecția

Părinți ai PutneiDe la prima obște, condusă de starețul Ioasaf, și până în zilele noastre, Bunul Dumnezeu a dăruit Mănăstirii Putna părinți duhovnicești care să nască fii întru dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Ei au trecut din viața aceasta la locașurile cerești, dar pilda vieții lor și harul pe care l-au primit luminează și hrănesc sufletele generațiilor următoare.

Noi avem șansa de a vedea pilda luptei lor duhovnicești și de a merge pe drumul străbătut de ei, ocrotiți de cei care sunt mai mult decât modele – sunt părinți. Împlinind o datorie de fii, chipurile unora dintre ei sunt prezentate în paginile cărților din această colecție.

Coperta cărții „Părintele Iachint, starețul și duhovnicul”
Părintele Iachint, starețul și duhovnicul

Volumul alcătuiește un portret al blândului duhovnic al Bucovinei, Arhimandritul Iachint Unciuleac, vrednic stareț al Mănăstirii Putna în timpurile grele ale comunismului.

Mai mult
Coperta cărții „Părintele Teofilact, icoana bunei rânduieli”
Părintele Teofilact, icoana bunei rânduieli

Cuvinte duhovnicești ale Părintelui Arhidiacon Teofilact Ciobîcă, unul dintre stâlpii Mănăstirii Putna pentru aproape 63 de ani.

Mai mult
Coperta cărții „Părintele Serafim, un Iov al zilelor noastre”
Părintele Serafim, un Iov al zilelor noastre

Paginile acestei cărți ne fac cunoștință cu monahul Serafim, un model de sfințire a vieții prin răbdarea într-o grea suferință.

Mai mult
Coperta cărții „Arhimandritul Policarp Matzaroglu. Părinte și Călăuzitor pe calea mântuirii”
Arhimandritul Policarp Matzaroglu. Părinte și Călăuzitor pe calea mântuirii

Trecut în rândul ctitorilor la Mănăstirea Putna, Părintele Policarp Matzaroglu nu a dăruit doar cele materiale. El a fost părinte și a dorit mai ales să ne zidească pe noi.

Mai mult
Coperta cărții „La poartă la Ștefan Vodă”
La poartă la Ștefan Vodă
de Teofil Dumbrăveanu

Volumul cuprinde cântece și balade potrivite după fluier și bucium de poetul bucovinean Teofil Dumbrăveanu.

Mai mult