Colecția Părinți ai Putnei

Arhimandritul Policarp Matzaroglu. Părinte și Călăuzitor pe calea mântuirii


„Arhimandritul Policarp Matzaroglu. Părinte și Călăuzitor pe calea mântuirii”

Editura Nicodim Caligraful
Mănăstirea Putna, 2019

Acest volum este închinat Părintelui Arhimandrit Policarp Matzaroglu, unul dintre ctitorii Mănăstirii Putna, atât în cele materiale, cât mai ales în cele duhovnicești. Punem înaintea cititorului român câteva cuvinte ale părintelui Policarp, care, alături de un interviu despre sfinția sa și de câteva fotografii, nădăjduim că vom creiona portretul unui prieten al monahismului românesc.

 

Cartea apare la împlinirea a șapte ani de la trecerea sa la Domnul, cu sprijinul Mănăstirii Macri din Alexandropouli, Grecia, acolo unde părintele a fost duhovnic pentru mai bine de 20 de ani.Descarcă PDFDescarcă PDF

EXTRASE

din carte

Detalii despre

AUTOR

Părintele Policarp s‑a născut în Edesa, la 24 septembrie 1929. Un moment important în viața părintelui l‑a constituit întâlnirea cu Mitropolitul Pantelimon Papagheorghiu. Viața ascetică a Mitropolitului Pantelimon a influențat foarte mult viața părintelui Policarp. Ea a trasat scopul vieții părintelui Policarp, visurile sale.

A fost tuns în monahism la mănăstirea Sfântul Ioan Teologul din Patmos, pentru că în acea vreme Mitropolitul Pantelimon era exarh al zonei în care se afla și insula Patmos. A fost hirotonit diacon în biserica Sfântului Grigorie Palama din Tesalonic, la 11 octombrie 1951, iar în 1958 a fost hirotonit preot la biserica Sfântul Gheorghe din Neapoleos.

Părintele Policarp a slujit Biserica având multă frică de Dumnezeu, cu dăruire și cu responsabilitate, cu conștiința a ceea ce face și, mai ales, cu o adevărată noblețe duhovnicească. Toate aceste calități ale părintelui sunt adeverite și mărturisite de oamenii care au trăit în jurul său.

Părinți ai Putnei

VOLUME PUBLICATE