Colecția Destin românesc

Povestea Bucovinei


„Povestea Bucovinei” de Filip Țopa
Autor:
Filip Țopa

Editura Nicodim Caligraful
Mănăstirea Putna, 2023

Lucrarea „Povestea Bucovinei” a lui Filip Țopa, aflată într-un manuscris în cinci volume, scris între anii 1982–1986, a fost tipărită pentru prima dată în revista „Glasul Bucovinei”, în serial, începând cu numărul 2 (74) din 2012 și până la numărul 1–4 (107–110) din 2021–2022.

 

„Povestea Bucovinei” este publicată acum pentru prima dată într-un singur volum. Coperta cărții o reproduce pe cea a manuscrisului.


Pentru editare, s-a confruntat textul editat anterior cu cel din manuscris. Textul este precedat de un cuvânt al fiicei autorului, Nidia-Adriana Ţopa, și de un cuvânt introductiv al profesorului Ilie Luceac, publicate în „Glasul Bucovinei”.

EXTRASE

din carte

Destin românesc

VOLUME PUBLICATE