Colecția

Crinii țariniiColecția cuprinde cuvinte ale unor părinți contemporani și nu numai, iar rostul ei este să ofere hrană duhovnicească sufletelor care s-au dăruit lui Dumnezeu în chipul smerit al călugăriei.

Sădite în țarina inimilor întraripate de dumnezeiescul dor, harul Duhului Sfânt va face ca ele să rodească crinii bine împodobiți ai virtuților și curăția minții – darul unic al slujirii monahale, cu rugăciunile și darul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria, maica monahilor.

Coperta cărții „Merinde pentru monahi”
Merinde pentru monahi
de Arhimandrit Zaharia Zaharou

În scrierile sale, Părintele Zaharia face dovada unei inimi care se împărtășește cu adevărat de vederea duhovnicească a Mântuitorului Iisus Hristos.

Mai mult
Coperta cărții „Trăiți frumos și-n bucurie”
Trăiți frumos și-n bucurie
de Arhiepiscop Justinian Chira

Cuvintele pe care Înaltpreasfințitul Justinian le adresează monahilor cântă frumusețea și demnitatea vieții la care sunt chemați.​

Mai mult
Coperta cărții „Conștiință, spune-mi tu”
Conștiință, spune-mi tu
de Monah Proclu Nicău

Volumul de față conține veritabile îndemnuri filocalice, izvorâte dintr‑o viață cu totul dăruită lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostru.

Mai mult
Din iubire pentru omul de azi. Cugetări pe marginea Patericului
de Protoiereu Andrei Lemeșonok

Ppărintele Andrei Lemeșonok a căutat din tinerețe sensul vieții pe un drum sinuos... Găsindu-și împlinirea în Ortodoxie, la vârsta de 22 de ani a fost botezat în Biserica Ortodoxă.

Mai mult
Coperta cărții „Ascultarea – taina viețuirii în Hristos”
Ascultarea – taina viețuirii în Hristos
de Protosinghel Hrisostom Ciuciu

Volumul este o prezentare a conceptului de ascultare în tradiția religioasă răsăriteană și românească.

Mai mult