Publicația anuală

Caietele de la PutnaCuvintele participanților la simpozionul organizat anual de Fundația „Credință și Creație” la Mănăstirea Putna sunt reunite în Caietele de la Putna. Le publicăm cu conștiința că ar fi păcat ca atât de frumoasele și adevăratele gânduri care s-au rostit despre Maica Benedicta, despre cultura și spiritualitatea românească și, în general, despre om, despre ceea ce creează omul și despre Cel care l-a creat pe om, să rămână ascunse sub obrocul vremii.


Nădăjduim că, odată cu noi colocvii închinate Maicii Benedicta, să crească și aceste Caiete. Să cultive împreună semințele cunoașterii și ale credinței pe care Dumnezeu le-a sădit în ființa omului.

Parcurgând paginile acestui „șantier” cultural și spiritual care încearcă să fie Caietele de la Putna, vom întâlni judecăți îndelung cumpănite și sentimente limpezi. Din miezul lor, același cu cel al preocupărilor acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga, răzbate dorința de a cunoaște ce este omul și cum poate fi trăită mai împlinitor viața.

Tradiție spirituală românească și deschidere spre universal
18–20 august 2007

Descarcă PDF
Epoca noastră – tensiunea etic–estetic
20–22 august 2008

Descarcă PDF
În căutarea absolutului: Eminescu
19–22 august 2009

Descarcă PDF
Fertilitatea mitului
25–28 august 2010

Descarcă PDF
Geniu și memorie colectivă. Creangă + Creangă
22–25 august 2011

Descarcă PDF
Muntele – metaforă fundamentală. Relief concret și ascensiune spirituală
22–25 august 2012

Descarcă PDF
Pedagogia modelelor. Pădurea – ambient decisiv și metaforă primordială
16–19 mai 2013

Descarcă PDF
Jertfă și creație
18–20 septembrie 2014​

Descarcă PDF
Etica memoriei
20–23 august 2015​

Descarcă PDF
Fundamente creștine ale culturii
române și europene
12–15 mai 2016

Descarcă PDF
Pater et Filius. Continuitate în cultura română și europeană
24–27 august 2017

Descarcă PDF