Publicația anuală

Caietele de la PutnaCuvintele participanților la simpozionul organizat anual de Fundația „Credință și Creație” la Mănăstirea Putna sunt reunite în Caietele de la Putna. Le publicăm cu conștiința că ar fi păcat ca atât de frumoasele și adevăratele gânduri care s-au rostit despre Maica Benedicta, despre cultura și spiritualitatea românească și, în general, despre om, despre ceea ce creează omul și despre Cel care l-a creat pe om, să rămână ascunse sub obrocul vremii.

Parcurgând paginile acestui „șantier” cultural și spiritual care încearcă să fie Caietele de la Putna, vom întâlni judecăți îndelung cumpănite și sentimente limpezi. Din miezul lor, același cu cel al preocupărilor acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga, răzbate dorința de a cunoaște ce este omul și cum poate fi trăită mai împlinitor viața.

Coperta cărții „Tradiție spirituală românească și deschidere spre universal”
Tradiție spirituală românească și deschidere spre universal

18–20 august 2007

Mai mult
Coperta cărții „Epoca noastră – tensiunea etic–estetic”
Epoca noastră – tensiunea etic–estetic

20–22 august 2008

Mai mult
Coperta cărții „În căutarea absolutului: Eminescu”
În căutarea absolutului: Eminescu

19–22 august 2009

Mai mult
Coperta cărții „Fertilitatea mitului”
Fertilitatea mitului

25–28 august 2010

Mai mult
Coperta cărții „Geniu și memorie colectivă. Creangă + Creangă”
Geniu și memorie colectivă. Creangă + Creangă

22–25 august 2011

Mai mult
Coperta cărții „Muntele – metaforă fundamentală. Relief concret și ascensiune spirituală”
Muntele – metaforă fundamentală. Relief concret și ascensiune spirituală

22–25 august 2012

Mai mult
Coperta cărții „Pedagogia modelelor. Pădurea – ambient decisiv și metaforă primordială”
Pedagogia modelelor. Pădurea – ambient decisiv și metaforă primordială

16–19 mai 2013

Mai mult
Coperta cărții „Jertfă și creație”
Jertfă și creație

18–20 septembrie 2014​

Mai mult
Coperta cărții „Etica memoriei”
Etica memoriei

20–23 august 2015​

Mai mult
Coperta cărții „Fundamente creștine ale culturii române și europene”
Fundamente creștine ale culturii române și europene

12–15 mai 2016

Mai mult
Coperta cărții „Pater et Filius. Continuitate în cultura română și europeană”
Pater et Filius. Continuitate în cultura română și europeană

24–27 august 2017

Mai mult
Coperta cărții „Unitatea de limbă, credință și neam. Sensul culturii române”
Unitatea de limbă, credință și neam. Sensul culturii române

23–25 august 2018

Mai mult
Coperta cărții „Credință. Cultură. Transmitere”
Credință. Cultură. Transmitere

22–25 august 2019

Mai mult
Coperta cărții „Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta 100. Har și vocație în cultura română”
Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta 100. Har și vocație în cultura română

20–21 august 2020

Mai mult
Coperta cărții „Durată românească. Libertate și conștiință”
Durată românească. Libertate și conștiință

21–24 august 2022

Mai mult