17/08/2014

A urcat la cer spiritul tutelar al Fundației „Credință și Creație”„Suntem sortiți – și ne rugăm să rămânem – unei dăinuiri întru lumină.
Mi se pare că aici, la Putna, realizăm această vocație a dăinuirii întru lumină.”
Dan Hăulică

S-a strămutat la cele veșnice Dan Hăulică, membru al Academiei Române, președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă, spiritul tutelar al Fundației „Credință și Creație. Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta”, creată la inițiativa sa la Mănăstirea Putna, ctitoria ștefaniană, locul de veci al acestei figuri stelare a culturii românești.

Fundația, așa cum au conceput-o ctitorii la sugestia lui Dan Hăulică, e menită să perpetueze memoria acestei personalități emblematice, să pună în valoare tezaurul operei sale și să propună un model de viețuire axat pe valorile creștine. Acest nobil țel și-a găsit expresia fericită în Colocviile organizate vară de vară din 2006 până azi la Mănăstirea Putna. Acestea s-au constituit în fertile agore de dezbatere a marilor probleme aflate în fața lumii culturale românești, a societății noastre în ansamblul ei. S-a strâns la Putna an de an, însuflețită de fosforescenta și generoasa prezență a amfitrionului acestor exemplare conclavuri, floarea intelectualității românești din toate generațiile. „Caietele de la Putna”, ce adună între copertele lor ceea ce s-a abordat în colocvii, sunt un testimoniu mărturisitor al elevației și civilității acestor banchete spirituale. Colocviile s-au înscris ca o contribuție prețioasă la crearea unui climat al dialogului, al confruntării benefice de idei. S-au luat aici în discuție cu temeritate, acribie și într-o tonalitate constructivă și comprehensivă multe dintre problemele spinoase și esențiale privitoare la prezentul și viitorul acestei nații.

Meritul în structurarea atât de înaltă a Colocviilor a aparținut fără îndoială pontifului acestora, Dan Hăulică. Erudiția sa impresionantă, spiritul lui ardent, noblețea sufletească, generozitatea și cultul civismului, definitorii pentru acest umanist exponențial, și-au pus o amprentă indelebilă asupra lucrărilor și reușitei Colocviilor. Domnia Sa a ridicat ștacheta la înălțimea marilor dezbateri internaționale pe care le-a inițiat și prezidat în ultima jumătate de veac în calitatea sa de președinte la Asociației Internaționale a Criticilor de Artă, al Uniunii Latine Internaționale și de ambasador UNESCO și redactor șef al prestigioasei reviste „Secolul 20”. De altfel, Dan Hăulică și-a câștigat în decenii de rodnică și neobosită lucrare spirituală renumele de om al lumii. Un cetățean universal, aureolat însă întotdeauna de însemnul său românesc. Cel care și-a dăruit plenar toate energiile ca să facă cunoscută cultura națională pe glob și s-a consacrat cu devoțiune de emul credincios slujirii memoriei doamnei Zoe Dumitrescu-Bușulenga și impunerii acesteia ca un model demn de urmat, este el însuși o pildă vie pentru semenii săi și un pisc spre care tinerii ar trebui să ridice privirile ca să atingă ei înșiși asemenea înălțime.

Pentru Fundația noastră această pierdere este într-un chip special una dureroasă și ireparabilă. Ne îndreptăm gândul mângâietor către distinsa fiică Lisandra și ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-l primească în Împărăția Sa pe acest român de toată isprava, pe dragul și neuitatul nostru Dan Hăulică.

În numele Fundației „Credință și Creație”,
Arhimandrit Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna - vicepreședinte
Grigore Ilisei – vicepreședinte