Dan Hăulică

In memoriam

Vernisajul expoziției

Mai mult

„Eminescu și Putna”

Cea de-a XV-a ediție a Colocviului de la Putna a făcut parte din seria de manifestări aniversare „Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal”.

Mai mult

Portrete

Cartea cuprinde o impresionantă galerie de portrete ale unor mari oameni de cultură, relizate de acad. Zoe Dumitrescu Bușulenga – Maica Benedicta.

Mai mult

Românii din Regiunea Cernăuți

Mărturii, studii și documente despre masacrale, deportările și foametea la care au fost supuși românii din Regiunea Cernăuți în anii de ocupație sovietică 1940–1941, 1944–1947.

Mai mult

Caietele de la Putna

Numărul 12, XI-2018 al revistei Caietele de la Putna, care cuprinde lucrările simpozionului „Unitatea de limbă, credință și neam. Sensul culturii române” (23-25 august 2018).

Mai mult

Fundația

CREDINȚĂ ȘI CREAȚIE

Logo ripidă

Cultură și credință

Fundația „Credință și Creație. Acad. Zoe Dumitrescu Bușulenga – Maica Benedicta” este menită să perpetueze memoria acestei personalități emblematice, să pună în valoare tezaurul operei sale și să promoveze modelul de viață creștină și valorile culturale și spirituale românești și universale cărora ea li s-a dedicat.

COLECȚIA

Zoe Dumitrescu-Bușulenga

Editura Nicodim Caligraful

PUBLICAȚII

Zoe Dumitrescu-Bușulenga profesoară
Dan Hăulică