Orizontul culturii române

Formare și atitudine

Programul colocviului, Mănăstirea Putna, 20–24 august 2023

Mai mult

Acad. Eugen Simion

A plecat la Domnul unul dintre cei mai mari literați ai culturii române din ultimele cinci decenii.

Mai mult

Dan Hăulică

In memoriam

Vernisajul expoziției

Mai mult

Destinul Bisericii

românești din nordul Bucovinei în perioada sovietică

Credință, limbă, identitate

Mai mult

Portrete

Cartea cuprinde o impresionantă galerie de portrete ale unor mari oameni de cultură, relizate de acad. Zoe Dumitrescu Bușulenga – Maica Benedicta.

Mai mult

Caietele de la Putna

Numărul 13, XII-2020 al revistei Caietele de la Putna, care cuprinde lucrările simpozionului „Credință. Cultură. Transmitere” (22-25 august 2019).

Mai mult

Fundația

CREDINȚĂ ȘI CREAȚIE

Logo ripidă

Cultură și credință

Fundația „Credință și Creație. Acad. Zoe Dumitrescu Bușulenga – Maica Benedicta” este menită să perpetueze memoria acestei personalități emblematice, să pună în valoare tezaurul operei sale și să promoveze modelul de viață creștină și valorile culturale și spirituale românești și universale cărora ea li s-a dedicat.

COLECȚIA

Zoe Dumitrescu-Bușulenga

Editura Nicodim Caligraful

PUBLICAȚII

Zoe Dumitrescu-Bușulenga profesoară
Dan Hăulică