Colocviu la final

A XII-a ediție cu tema „Unitatea de limbă, credință și neam. Sensul culturii române”, 23–26 august 2018

Mai mult

„Salvați Casa Aron Pumnul!”

Memoriu pentru susținerea financiară a proiectului de restaurare „Muzeul Eminescu” din „Casa memorială Aron Pumnul”.

Mai mult

Portret

Mărturii, amintiri, evocări, comentarii și interpretări ale operei acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta.

Mai mult

Ion Moraru

Pustiirea. Treptele infernului. Fata cu miros de busuioc

Trilogia auto-biografică a lui Ion Moraru, unul dintre membrii fondatori ai organizației „Sabia Dreptății” din cadrul Mișcării de rezistență anti-sovietică „Arcașii lui Ștefan cel Mare”.

Mai mult

Fântâna Albă - Golgota neamului

Mărturii despre Masacrul de la Fântâna Albă, din nordul Bucovinei, din 1 aprilie 1941, când mii de români au fost omorâți pentru vina de a-și fi iubit neamul, credința și patria.

Mai mult

Caietele de la Putna

Numărul 12, XI-2018 al revistei Caietele de la Putna, care cuprinde lucrările simpozionului „Unitatea de limbă, credință și neam. Sensul culturii române” (23-25 august 2018).

Mai mult

Fundația

CREDINȚĂ ȘI CREAȚIE

Logo ripidă

Cultură și credință

Fundația „Credință și Creație. Acad. Zoe Dumitrescu Bușulenga – Maica Benedicta” este menită să perpetueze memoria acestei personalități emblematice, să pună în valoare tezaurul operei sale și să promoveze modelul de viață creștină și valorile culturale și spirituale românești și universale cărora ea li s-a dedicat.

COLECȚIA

Zoe Dumitrescu-Bușulenga

Editura Nicodim Caligraful

PUBLICAȚII

Zoe Dumitrescu-Bușulenga profesoară
Dan Hăulică